Advokáti

- úspěch každého klienta je pro nás motivací -

Jsme 4 nezávislých advokátů a každý nabízíme komplexní právní služby odborné kvality subjektům různého oborového spektra a velikosti. Jsme advokáti s generální praxí, tudíž jsme schopni pokrýt všechny hlavní oblasti práva. Znakem poskytovaných právních služeb je na jedné straně méně formální přístup a snaha o kreativní či ne zcela obvyklá řešení, na druhé straně důsledný respekt vůči tradičním hodnotám advokacie, tedy zejména bezvýjimečná ochrana zájmů klienta. Při poskytování právních služeb je kladen vysoký důraz na kvalitu, a to při respektování individuálního přístupu ke klientovi a k řešené věci. Více o naší působnosti naleznete v odkazu Služby. Advokátní kancelář je umístěna v centru Kutné Hory, na Havlíčkově náměstí, v lokalitě se snadnou dopravní dostupností a možností parkování.

JUDr. Pospíšil absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. JUDr. Vladimír Pospíšil se kromě všeobecné právní praxe zaměřuje také na dopravní nehody v oblasti trestního práva.

JUDr. Vladimír Pospíšil je příznivcem Nadačního fondu proti korupci - www.nfpk.cz.

Mgr. Hanzlík absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Byl zaměstnán jako advokátní koncipient JUDr. Vladimíra Pospíšila, později se stal samostatným advokátem.

V letech 2000-2005 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2005-2009 byl zaměstnán jako advokátní koncipient JUDr. Vladimíra Pospíšila. Od roku 2010 je samostatným advokátem zapsaným u ČAK pod ev. č. 12803. Jako obhájce ex offo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Okresním soudem v Kutné Hoře. Mimo to vyučuje Dějiny státu a práva na Katedře dějin Filosofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

V letech 2008 - 2013 absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Od září 2013 do prosince 2016 byl advokátní koncipientem Mgr. Jana Alta a společně s ním spolupracuje s JUDr. Vladímírem Pospíšilem a Mgr. Lubošem Hanzlíkem. Od ledna 2017 je samostatným advokátem.

Mgr. Jan Novák poskytuje právní služby též na pobočce ve Chvaleticích.

S měsíční pravidelností publikuje články o právu pro laickou veřejnost v místních občasnících ve Chvaletícich a Přelouči. Texty jsou ke čtení též v sekci Blog.