Kontrola listin

- právo na dálku -

Kontrola listin

Zkušenost učí, že je vhodnější přenechat věc odborníkovi. Proto nedoporučujeme se spoléhat vzory volně dostupné na internetu, ale doporučujme je raději nechat zkontrolovat advokátní kanceláří. Ona totiž i drobná chyba v textu může způsobit v budoucnu velké potíže.

Online služba kontrola smluv a podání (kontrola smlouvy) zahrnuje právní hodnocení Vámi zaslané smlouvy nebo podání. Dokument zkontrolujeme a provedeme jeho revizi. Nejen že upozorníme na jeho možná riziková ustanovení / části, ale také Vám navrhneme, jak jej upravit (např. aby smlouva byla v souladu s právním řádem či aby Vám zajistila výhodnější postavení, apod.). Dokument také doplníme o vysvětlující komentáře Vámi navržených ustanovení.

V některých připadech bude nutné sjednat i schůzku v advokátní kanceláři.


Sepis

Kromě kontroly dále nabízíme on-line sepis smluv a podání. V takovém případě nám bude třeba sdělit konkrétní údaje, ze kterých můžeme čerpat a na základě kterých můžeme smlouvu nebo podání sestavit. V některých připadech bude nutné sjednat i schůzku v advokátní kanceláři.


Doručení listin

Pro kontrolu či sepis dokumentu je třeba nám nejdříve doručit podklady, ze kterých budeme čerpat či které budeme posuzovat. V takovém případě využijte formuláře níže uvedeného. Pro doručení materiálů budete vyzváni po vyplnění a odeslání formuláře.

Pokud jde o náklady kontroly či sepisu smlouvy, jsou tyto vždy zásadně individuální, klientovi sděleny předem.