Cena

Odměna za služby advokáta se odvíjí zásadně od konkrétní záležitosti klienta ve spojení s povinností advokáta ctít advokátní tarif a jeho principy.

Cenu za poskytované služby lze sjednat jako hodinovou, úkolovou, podílovou či kombinací.

Obecně lze shrnout, že v advokacii nelze stanovit ceník služeb, jak tomu je v jiných profesicích. Odměna advokáta odvisí od náročnosti každého daného případu s tím, že sama o sobě zahrnuje též jeho náklady spojené s jeho profesní odpovědností.

Potřebujete-li alespoň obecnou představu o tom, za jakou cenu by byla účtována Vaše věc, poptej službu u konkrétního advokáta nebo využijte službu právo on-line a spojte se s námi na dálku.