Další životní situace

- životní situace -

Právní moc (doložka právní moci)

Co to je právní moc rozhodnutí?

Každé vydané rozhodnutí (soudní, úřadu, aj.), aby mohlo vyvolat následky, musí nabýt právní moci. Právní moc je okamžik, od kterého s daným dokumentem můžete zacházet jako s účinným. Typicky třeba rozvod manželství - manželé jsou rozvedeni ne v den, kdy je rozvede soud při jednání, ale až rozsudek o rozvodu nabude právní moci. To se stane až tehdy, když je rozsudek (rozhodnutí) doručen všem stranám a žádná ze stran proti němu nepodá odvolání. Až tehdy soud vyznačí na rozhodnutí doložku právní moci. Tato doložka není nic jiného než razítko, do kterého soud dopíše datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci a podepíše.

Toto vyznačí soud nebo úřad většinou na podatelně.

Je s sebou třeba mít doručené rozhodnutí, na které toto soud/úřad vyznačí.

Pokud Vás zastupuje advokát, obvykle toto vyřídí za klienta sám a rozhodnutí i s doložkou vydá v kanceláři.


Potřebujete s některou z uvedených životních situací pomoci? Napište.