Občanský průkaz není jediný doklad totožnosti

01.02.2014

Mezi lidmi koluje mnoho zdánlivě správných odpovědí na otázku, zdali je třeba u sebe nosit občanský průkaz? Co na to zákonodárce? Váží se k porušení povinnosti nějaké sankce ze strany státních orgánů? Podívejme se společně na problematiku prokazování totožnosti a ujasněme si tak, jaké jsou jediné správné odpovědi.

Povinnost mít, tedy vlastnit občanský průkaz, má každý, kdo dosáhl věku 15 let a má trvalé bydliště na území ČR. Takovou povinnost mají i ti, kterým byla svéprávnost omezena.

Na rozdíl od jiných zemí EU, vychází česká právní úprava z toho, že je povinností nikoliv právem občana mít občanský průkaz.

Co se ale stane, když "občanku" nemáte?

Zaprvé povinnost mít občanský průkaz neznamená nosit jej stále u sebe. Tento imperativ byl stanoven zákonem, který již dnes neplatí. Zadruhé máte povinnost prokázat totožnost, nikoliv ukázat občanský průkaz, a to si pamatujte, protože v tom je zakopaný pes.

Totožností se rozumí jméno a příjmení, datum narození a trvalý pobyt ve spojení s fotografií. V závislosti na tom, jak je závažný důvod zjišťování těchto údajů, provádí se kontrola a ověřování s určitou spolehlivostí. Totožnost se má za prokázanou, jsou-li všechny výše uvedené údaje dostatečně věrohodně zjištěny. Spolehlivost zjištění například dokážete pomocí řidičského průkazu nebo kombinací jiný dokladů, kde dáte bezpečně dohromady zmíněné identifikační znaky.

Závěr

Zapomeňte na mýtus, který praví, že musíte mít občanský průkaz stále u sebe, není tomu tak - kontrolujícímu totiž nemáme povinnost ukázat samotný průkaz, ale prokázat totožnost, to je třeba si pamatovat. Pokud občanský průkaz nemáte a máte jiný průkaz totožnosti, pak je vše v pořádku. Zákon nezakazuje prokázat totožnost i kombinací více dokladů.

Pozor si dejte ale na to, pokud byste odmítli prokázat totožnost, pak se dopouštíte přestupku, za který hrozí pokuta ve výši až 1000 Kč. Pokud se nemáte jak prokázat, pak jste povinni strpět prověrku na pracovišti Policie ČR. Protizákonně budete jednat i tehdy, pokud svůj průkaz totožnosti použijete jako zástavu nebo ho vyměníte za určitou protihodnotu.

A úplně na závěr uvádím, že kopírovat nebo skenovat občanský průkaz je povoleno pouze se souhlasem jeho majitele.

Mgr. Jan Novák


Potřebujete poradit v této nebo podobné situaci? Napište mi.