Oddlužení v roce 2022 Jak na něj?

03.01.2022

Oddlužení je i v roce 2022 ideálním řešením pro klienty s větším počtem dluhů, které nejsou schopni včas a zcela splácet. Mnohost dluhů často směřuje k tomu, že dlužníci splácí svoje dluhy po malých a nízkých částkách a tím jen zpomalují rychlost růstu úroků, poplatků a nákladů řízení. Často se stává, že dlužníci svoje dluhy splácí i z toho, co jim zbude po exekuční srážce. Tuto situaci lze zastavit, dát všechny dluhy na "jednu kupu" a ty pak splácet. Takové řešení se nabízí efektivně prostřednictvím oddlužení, které je i v roce 2022 ideálním způsobem, jak se jednou provždy zbavit všech dluhů najednou.

V naší kanceláři jsme podali desítky insolvenčních návrhů a zahájili tak oddlužení již několika desítek lidí. Bezmála 100 % oddlužení bylo povoleno a nyní běží ke spokojenosti klientů.

Podmínky pro oddlužení jsou navíc od léta 2019 mírnější, oddlužení si tak může dovolit téměř každý. Umíme oddlužit i manžele společně v jednom návrhu, taktéž dluhy z podnikání.

Včasným podáním insolvenčního návrhu umíme zachránit i nemovitost, ve které bydlíte a která by Vám byla v exekuci bez možnosti obrany zpeněžena.

Podmínky oddlužení v roce 2022

Pro podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení je třeba splňovat tyto podmínky:

 • dlužník musí dlužit minimálně dvěma různým věřitelům (př. dvě půjčky u různých subjektů, dvě exekuce u dvou různých věřitelů apod.);
 • dlužník musí být více než 30 dní v prodlení s plněním dluhů - poslední splátka dluhu musí být tak alespoň 30 dní alespoň z části nezaplacená (případně je dlužník neschopen i dosud nesplatné dluhy v dalších dnech platit včas);
 • dlužník musí mít zajištěný příjem z pracovního poměru, z důchodu, z pravidelného daru od kohokoliv či z jakéhokoliv jiného titulu (brigáda, mateřská, rodičovská) tak, aby mu mohlo být sráženo minimálně 2.200 Kč měsíčně; výpočet lze ověřit v kalkulačce nebo zavolejte (607 059 405) a ověříme to online;
 • oddlužení trvá zpravidla 5 let (3 roky ve zvláštních případech) a není třeba nutně splnit 30 % zaplacení všech dluhů;
 • není potřeba mít dlouhodobé zaměstnání, do oddlužení lze vstoupit s novou pracovní smlouvou, dvěma dohodami o provedení práce či pracovní činnosti či čerstvým živnostenským listem na začátku podnikání.

Jak rychle to bude a co k tomu potřebujete?

Rychlost přípravy oddlužení závisí na připravenosti klienta. Před první schůzkou s advokátem tak klientovi doporučujeme, aby si připravil:

 • podklady ke svým dluhům (nemáte-li, můžeme zajistit);
 • doklady o příjmu za posledních 12 měsíců (výplatnice, výpis přijatých dávek od České správy soc. zabezpečení, výměr důchodu a podobně) a doklad k aktuálnímu příjmu (pracovní smlouva, výměr důchodu, rozhodnutí o rodičovském příspěvku a podobně);
 • pokud má děti - rodné listy a případně rozsudek o výživném
 • pokud jste v manželství - oddací list;
 • seznam aktuálního majetku kromě věcí osobní potřeby (auta, motorky, pozemky, domy, byty a i podíly na nich, spoření, penzijní připojištění);
 • výpis z rejstříku trestů (koupíte za 100 Kč na poště);
 • plnou moc (tu Vám zašleme do e-mailu) a ni ověřit Váš podpis.

Po předání kompletních podkladů lze návrh připravit do cca 3 dnů, ve výjimečných případech ještě týž den.

Schůzky pro účely vyřízení oddlužení se konají v sídle kanceláře v Kutné Hoře, Havlíčkovo náměstí 512.

Oddlužení zpracujeme bez dalších výdajů!

Návrh na povolení oddlužení a přílohy, stejně tak schůzky s tím spojené s námi absolvujete zdarma. Odměnu za sepis návrhu si sepisovatel návrhu přihlásí do insolvenčního řízení jako další věřitel a bude mu vyplacena v rámci oddlužení ze srážek.

Pozor, insolvenční návrh (oddlužení) může zpracovat pouze osoba k tomu oprávněná, to samé platí i pro poradenství.

Připojte se k desítkám našich spokojených klientů a vyřešte tak svoji tíživou finanční situaci jednou a pro vždy. Jako profesionálové v oboru Vám legálně poskytneme kvalitní poradenství a službu, jejíž výsledek může pozitivně ovlivnit Váš další život.

Chcete pomoci se oddlužit? Vyplňte krátký formulář a my se Vám obratem ozveme s nabídkou řešení: