Spoludlužník a ručitel

24.11.2016

Poslední dobou se nám v kanceláři více než obvykle opakuje tato situace. Přijde pán či paní, někdy i manželský pár a v ruce drží vyrozumění o zahájení exekuce na majetek jednoho z nich či rovnou obou. Důvodem k vedení exekuce je nezaplacená pohledávka, ze které ani jeden z nich neviděl ani korunu, protože s dobrým úmyslem pomohli svému známému k získání úvěru. Ano, je tu ještě ten dobrý známý, kterému by nikdo nepůjčil, ale když se mu zaručí kamarád, tak vytoužené peníze dostane i se slibem, že to pak i sám splatí, jen tam nutně někoho potřebuje - "jen aby mu to dali".

Jenomže jak tak bývá, banka dobře ví, proč by jemu samotnému nepůjčila. A proto to často dopadá tak, že když nemá dlužník, tak se věřitel uspokojí na ručiteli nebo lépe - na spoludlužníku. A že nemůže? Proč by nemohl, má přeci smluvní ujednání i s druhým.

Co se pod shora uvedeným skrývá? Je to jednoduché - ten druhý, ten, který je tím kamarádem pro získání úvěru či půjčky, je ručitel nebo spoludlužník toho prvého. Jak jejich vztah funguje v poměru k věřiteli, to bude ve stručnosti obsahem tohoto článku.

Ručení je v situaci shora uvedenou tou méně nepříjemnou formou podílení se na závazku jiného. Při ručení není ručitel přímým dlužníkem, ale sám osobně a svým majetkem ručí za splnění povinnosti dlužníka, tedy toho, kdo uzavřel smlouvu, na jejímž základě má něco pro věřitele vykonat, nejčastěji zaplatit. Až tehdy, když dlužník neplní řádně a včas, může se věřitel obrátit na ručitele s žádostí o plnění za dlužníka, dříve ne. Ve chvíli, kdy zaplatí věřitel za dlužníka, dluh je splněn a ručitel může po dlužníkovi žádat to, co za něj zaplatil věřiteli s tím, že dlužník už není dlužníkem věřitele, ale svého ručitele.

O poznání horší situací je být zavázán k dluhu společně a nerozdílně. Totiž pokud jeden inkasuje peníze z úvěru a druhý tam je jen proto, aby byl pro poskytovatele úvěru ve spojení s prvým zárukou, že se peníze věřiteli vrátí, je tento druhý zavázán stejně, jako prvý. V případě spoludlužníků je zcela lhostejné, kdo úvěr čerpal. V takovém případě totiž věřitel nemusí čekat, až přestane být dluh splácen, může platby požadovat po každém z dlužníků současně i přes to, že se mezi sebou domluvili, že bude splácet jen ten, který finance spotřeboval.

Proto se tedy doporučuje být nadmíru obezřetný. Zprvu jevící se kamarádská výpomoc může skončit rozvodem manželství, prodejem rodinného majetku a rozvratem předchozích dobrých a vřelých vztahů. Takové věci se jen těžko zachraňují a co víc, shora uvedené jednání "pomoci" k získání úvěru by také v krajních případech mohlo být posouzeno jako trestný čin úvěrového podvodu, na což trestní zákoník pamatuje příslušnou trestní sazbou.

Mgr. Jan Novák


Potřebujete poradit v této nebo podobné situaci? Napište mi.