Rodinné právo

- životní situace -

Před uzavřením manželství

  • Před uzavřením manželství je vhodné promyslet budoucí uspořádání majetkových poměrů a zvážit vzájemnou ochranu jmění úpravou majetkového režimu manželů.

Právní služba: sepis předmanželské smlouvy, poradenství o úpravě majetkovým poměrů manželů

Postižení majetku druhého manžela

  • Za trvání manželství může exekutor postihnout jmění manželů i pro dluh pouze jednoho manžela z doby před uzavřením manželství. Přijďte se poradit, jak tomuto zabranit či jak se bránit, dokud není pozdě.

Právní služba: poradenství o majetkovém právu manželů, sepis žaloby o vyloučení věcí z exekuce, rozvod manželství aj.

Rozvod manželství, výživné a vypořádání společného jmění

  • I rozvod manželství lze připravit tak, aby obě strany co nejméně zatížil. V případě, že mají manželé společné nezletilé děti, je předně třeba vypořádat prostřednictvím soudu výživné a jejich výchovu, až poté soud manželství rozvede. Následně je vhodné vypořádat společné jmění manželů, které přestavuje aktiva a pasiva z manželství.
  • Poskytuje se zastoupení v řízení o vypořádání společného jmění před soudem, pokud se stranám nepodaří uzavřít dohodu.
  • Právní pomoc lze nabídnout i v případě žalob o výživné rozvedeného manžela i pro manžela nerozvedeného.

Právní služba: žaloba o rozvod manželství, žaloba o svěření dítěte do péče, předběžná opatření o výchově a výživě dítěte, žaloba o vypořádání společného jmění manželů, sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů, právní poradenství ve shora uvedených rodinných věcech aj.

Potřebujete s některou z uvedených životních situací pomoci? Napište.