Rozvod manželství

- životní situace -

Rozvod manželství, výživné a vypořádání společného jmění

  • I rozvod manželství lze připravit tak, aby obě strany co nejméně zatížil. V případě, že mají manželé společné nezletilé děti, je předně třeba vypořádat prostřednictvím soudu výživné a jejich výchovu, až poté soud manželství rozvede. Následně je vhodné vypořádat společné jmění manželů, které přestavuje aktiva a pasiva (majetek + dluhy) z manželství.
  • Poskytujeme zastoupení v řízení o vypořádání společného jmění před soudem, pokud se stranám nepodaří uzavřít dohodu.
  • Právní pomoc lze nabídnout i v případě žalob o výživné rozvedeného manžela i pro manžela nerozvedeného.

Právní služba: žaloba o rozvod manželství, žaloba o svěření dítěte do péče, předběžná opatření o výchově a výživě dítěte, žaloba o vypořádání společného jmění manželů, sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů, právní poradenství ve shora uvedených rodinných věcech aj.

Potřebujete s některou z uvedených životních situací pomoci? Napište.