Advokát zdarma

01.03.2017

Mezi laickou veřejností putuje informace o tom, že soudy ustanovují zločincům advokáta ex-offo, aby je obhajoval, málo kdo ale ví, že nejen v trestním řízení lze mít advokáta ustanoveného soudem.

Ve zmíněném trestním řízení takový proces nastane tehdy, pokud zákon stanoví, že obviněný má pro určité trestné činy obhájce, bez kterého řízení dál nelze vést. Platí totiž, že existuje výčet trestných činů, pro které mohou orgány činné v trestním řízení stíhat obviněné jen tehdy, pokud má obhájce - advokáta. Pokud si obviněný takového obhájce sám nevybere, ustanoví mu jej soud. Takový obhájce je pak osobou ustanovenou obviněnému tzv. ex-offo. V případě, že je obviněný, posléze obžalovaný, uznán vinným, je jeho povinností zaplatit soudu náklady, které měl soud s jeho obhájcem. Pokud je obžalovaný obžaloby zproštěn, pak neodsouzený žádné náklady nenese.

Vedle trestního řízení mohou před soudem probíhat řízení civilní a jiná další. I zde platí možnost získat právního zástupce z řad advokátů a dokonce zdarma. Ve chvíli, kdy je jeden účastníkem soudního sporu, přičemž nezáleží, jestli je na straně žalobce nebo žalovaného, může soud požádat, aby jej osvobodil od soudních poplatků a též mu ustanovil právního zástupce. Takový žadatel musí ale prokázat soudu, že není v jeho možnostech zaplatit si advokáta vlastního na plnou moc. Soud takovou žádost posoudí a rozhodne, jestli a do jaké míry (procentně) účastníku přiznává nárok na zástupce zdarma. Pokud je soudem právní zástupce účastníku ustanoven, pak jeho práci platí soud v míře osvobození, standardně ve výši 100 % nebo 50 %, podle majetkových poměrů žadatele.

V případě, že účastník zastoupený ustanoveným advokátem ve sporu neuspěje, není zpravidla povinen platit náklady soudu za ustanoveného advokáta, ovšem je povinen zásadně povinen zaplatit náklady protistrany (ve stručnosti, jsou výjimky). V případě úspěchu náklady protistrany neplatí.

Výhodou je, že žádost o ustanovení právního zástupce z řad advokátů lze podat jak na počátku řízení, tak i v jeho průběhu, či i pro účely odvolacího nebo dovolacího řízení.

Žádost o ustanovení zástupce se podává buď přímo u soudu, když s vyplněním by měla poradit soudní úřednice či prostřednictvím advokáta, který má formulář k dispozici. Platí, že účastník si nemůže vybírat, jakého advokáta chce ustanovit, pokud žádost podává prostřednictvím soudu. Soud zástupce ustanovuje dle seznamu jednoho po druhém. V případě, že je podána žádost advokátem, je vyšší pravděpodobnost, že soud k ustanovení právě toho advokáta, který žádost sepsal, neb takový advokát připojí k podání i prohlášení, že se s věcí seznámil a že by klienta v této věci mohl zastoupit.

Závěrem lze ty doporučit nespoléhat se na to, že "to nějak dopadne", ale raději zkusit, jsou-li proto splněny podmínky, požádat o ustanovení právního zástupce z řad advokátů. Vyplnění žádosti není komplikované, pomůže s ním i advokát, který následně, ať je ustanovený či na plnou moc, pomůže klientovi zorientovat se v situaci a poradit mu, jaký způsob v jeho směřování je nejvýhodnější.

Mgr. Jan Novák


Potřebujete poradit v této nebo podobné situaci? Napište mi.