Pospíšil - Hanzlík - Alt - Novák

advokáti Kutná Hora

Jsme čtyři samostatní advokáti a nabízíme komplexní právní služby odborné kvality subjektům různého oborového spektra a velikosti. 

Jsme advokáti s generální praxí, tudíž jsme schopni pokrýt všechny hlavní oblasti práva, pomůžeme Vám též vyznat se v novém občanském zákoníků a zákonech souvisejících (nový občanskoprávní soudní proces, nový katastrální zákon, insonlveční zákon, nové daňové předpisy a mnoho dalších).

Znakem poskytovaných právních služeb je na jedné straně méně formální přístup a snaha o kreativní či ne zcela obvyklá řešení, na druhé straně důsledný respekt vůči tradičním hodnotám advokacie, tedy zejména bezvýjimečná ochrana zájmů klienta. Při poskytování právních služeb je kladen vysoký důraz na kvalitu, a to při respektování individuálního přístupu ke klientovi a k řešené věci. 

Více o naší působnosti naleznete v odkazu "Služby". Advokátní kancelář je umístěna v centru Kutné Hory, na Havlíčkově náměstí, v lokalitě se snadnou dopravní dostupností a s možností parkování.

JUDr. Pospíšil

- 602 354 871

Mgr. Hanzlík

- 327 516 831

Mgr. Alt

- 606 545 818

Mgr. Novák

- 607 059 405

Havlíčkovo náměstí 512

Kutná Hora

327 516 831 / 702 186 747 

Mgr. Luboš Hanzlík

Mgr. Jan Alt

Mgr. Jan Novák

327 512 653 

JUDr. Vladimír Pospíšil


Oddlužení je i v roce 2022 ideálním řešením pro klienty s větším počtem dluhů, které nejsou schopni včas a zcela splácet. Mnohost dluhů často směřuje k tomu, že dlužníci splácí svoje dluhy po malých a nízkých částkách a tím jen zpomalují rychlost růstu úroků, poplatků a nákladů řízení. Často se stává, že dlužníci svoje dluhy splácí i z toho, co...

Dne 7. 9. 2018 podal předseda představenstva společnosti ČKD Kutná Hora, a.s. insolvenční návrh. V textu návrhu se uvádí, že společnost nevidí v současné situaci jiné řešení, jak řešit svoji současnou situaci, než zahájit insolvenční řízení. Tento článek má za cíl nabídnout zaměstnancům pomoc s řešením případných dlužných mezd.

Novela insolvenčního zákona přinesla hned několik změn v řešení úpadku dlužníka formou oddlužení. Jak probíhá oddlužení nyní?

V následujícím textu bude stručně pojednáno o možnosti uspokojení vyplacených mzdových nároků zaměstnanců, jímž zaměstnavatel za odvedenou práci či další nároky řádně a včas nezaplatil.

V článku pro tento měsíc se zaměřím na téma převodu nemovitostí a okolností s tím spojených.

Mezi laickou veřejností putuje informace o tom, že soudy ustanovují zločincům advokáta ex-offo, aby je obhajoval, málo kdo ale ví, že nejen v trestním řízení lze mít advokáta ustanoveného soudem.


Mimosoudní řešení sporů

Shora uvedení advokáti klienty tímto v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informují, že klient má možnost mimosoudně řešit spor s advokátem prostřednictvím České advokátní komory (odkaz po kliknutí) tak, že klient podá návrh na zahájení řízení o mimosoudním řešení sporu. Ještě před tím by se klient měl s advokátem pokusit urovnat spor na této úrovni vztahu.