Blog

Právní řád se skládá z norem, které stanoví práva a povinnosti osob, a to jak fyzických, tak právnických. Některé však kromě určení pravidla obsahují i sankci za jeho porušení. V oblasti trestního práva se jedná o trestné činy, které jsou sankcionovány podle trestního zákoníku. Do jisté míry méně tvrdými tresty jsou trestány přestupky.

Klienti nás často navštěvují s dotazem, co je čeká v případě rozvodu manželství, když spolu mají jedno nebo více společných nezletilých dětí. Vzhledem k procentu rozvodovosti v České republice není od věci základní pravidla rozvodového řízení připomenout.

Parkování

24.11.2016

Osobní automobil vlastní v současnosti téměř každý. Díky cenám mnohdy rovnajícím se vyšší pokutě si jej může pořídit v podstatě kdokoliv. Když už vozidlo vlastním, vím kde a jak mohu parkovat?

Jistě jste si už mnohokrát všimli cedulky s nápisem, který hlásá, že za odložené věci se neručí. Provozovatel určité místnosti Vám tím dává jasně najevo, že za to, co si u něj odložíte, neodpovídá. Takový subjekt se pokouší svým jednáním vzbudit dojem, že je možné se takové odpovědnosti platně zprostit. Je to vůbec možné?

Se začínajícím létem se nedílně pojí čas dovolených, trávený často za přispění cestovních kanceláří či zprostředkovatelů zájezdů. Stane se, že zájezd nesplní vaše očekávání třeba tím, že bydlíte na pokoji nižší třídy bez výhledu na moře, máte chudší stravu, než je zaplacená, či se přihodí okolnost, která vám tzv. zkazí radost z dovolené. Nový...

Mezi lidmi koluje mnoho zdánlivě správných odpovědí na otázku, zdali je třeba u sebe nosit občanský průkaz? Co na to zákonodárce? Váží se k porušení povinnosti nějaké sankce ze strany státních orgánů? Podívejme se společně na problematiku prokazování totožnosti a ujasněme si tak, jaké jsou jediné správné odpovědi.

Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech (tedy nemovitostech) a je tak zdrojem informací sloužících k ochraně práv k nemovitostem. V souvislosti s rekodifikací soukromého práva došlo k výrazným změnám vztahujícím se i ke katastru nemovitostí, když dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o...